Sosialisasi Program PIP tahun 2021 di MIN 6 Bandar Lampung

Pada hari kamis, 22 April 2021 melaksanakan Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) di aula MIN 6 Bandar Lampung serta dihadiri oleh wali siswa dari kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. secara bertahap.

Sosialisasi ini diagendakan untuk menyampaikan mekanisme pencairan dana dan pelaporan penggunaan dana bantuan PIP. Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu yang terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan.

Sesuai petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar besaran bantuan untuk SD/ Mi-Sederajat kelas 2, 3, 4, 5 Rp. 450.000,- per tahun sedangkan untuk kelas 6 Rp. 225.000,- per tahun.

Melalui Program Indonesia Pintar, pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya,. Harapannya dana PIP ini betul-betul dipergunakan untuk keperluan personal peserta didik penerima dan bukan untuk keperluan orang tua, sehingga anak usia sekolah semuanya tetap bersekolah. —Putri FU—

Tinggalkan Balasan